Podjetje Iskra ISD ima več kot 70 letno tradicijo in poslovna uspešnost podjetja temelji na zavzetosti in znanju zaposlenih.

Uspešnega uresničevanja poslovne strategije ne bi bilo brez naših zaposlenih. Njihovo število iz leto v leto narašča. Zavedamo se, da so visoko motivirani zaposleni pomemben dejavnik za nadaljnje uspešno poslovanje in razvoj podjetja.

Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdržati zavzete in sposobne sodelavce ter graditi kulturo mednarodnega podjetja.

Zavedamo se, da je v poslovnem okolju, kjer so spremembe edina stalnica, človeški kapital osnovna konkurenčna prednost.

Vzpostavljamo in ohranjamo delovno okolje, ki stremi k stalnim izboljšavam. Zaposlene vzpodbujamo k podajanju koristnih predlogov in izboljšav, s čimer jih spodbujamo k razmišljanju o boljšem in učinkovitejšem delu.

Vlaganja v razvoj, procesno znanje in visoko učinkovita proizvodnja so osnova, na kateri gradimo inovativne, visoko kvalitetne proizvode.

Politika varnosti in zdravja pri delu skupine Iskra ISD

Kontakt


E: kadri@iskra-isd.si
T: +386 4 20 76 744


Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija
T: +386 4 20 76 701, F: +386 4 20 76 708
Certifikati TÜV SÜD