ISD Iskra - Stružni stroji

Zgodovina podjetja

Začetki Iskre ISD segajo v leto 1941, ko se je v prostorih tekstilne tovarne JUGOČEŠKA organiziralo proizvodnjo sestavnih delov za letala. Tako je nastalo podjetje LUFTFAHRGERATEWARKE, ki se je leta 1945 preimenovano v STROJNE TOVARNE Kranj in leta 1946 v ISKRA-Tovarna za elektrotehniko in finomehaniko.

Podjetje ISKRA Elektromehanika se je tekom let nekajkrat preimenovalo in reorganiziralo v specializirane tovarne glede na proizvodni program, ki je obsegal izdelavo elektromehanskih števcev, električnih ročnih orodij, telefonov in telefonskih central, stikal in kinoakustike.

V letu 1992 je iz takratne Iskre Kibernetike nastalo 9 samostojnih podjetij,med njimi tudi Iskra ISD, ki je tedaj izdelovalo sestavne dele namenjene za vgradnjo v končne izdelke.

V takratni Iskri ISD so bili 4 proizvodni obrati in sicer stružni avtomati, galvanska zaščita, predelava termo in duroplastov, ter livarna tlačnega litja silumina, ki so se leta 2006 preoblikovali v samostojna podjetja, kakršna poznamo danes in delujejo v okviru skupine Iskra ISD d.o.o.


Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija
T: +386 4 20 76 701, F: +386 4 20 76 708
Certifikati TÜV SÜD