Iskra ISD - Galvanika, d. o. o. je podjetje, ki združuje nosilne tehnologije za površinske zaščite. Temeljno je cinkanje, nanašanje legiranih prevlek cink – železo in cink – nikelj z možnostjo kromatiranja in pasiviranja brez šestvalentnega kroma (zahteve RoHS evropske direktive) v obsegu visokih korozijskih zaščit, tudi preko 1000 ur izpostave v slani komori brez pojava korozije na osnovnem materialu. Obdelave se vršijo v bobnih in na obešalih. Izvajajo tudi površinsko zaščito nikljanja, bakrenja, kositrenja ter kemično poliranje bakra in medenine. Obdelave se vršijo v bobnih.

Podjetje je leta 2006 pridobilo avtomobilski standard ISO/TS 16949, kar priča o visoki kakovosti njihovih storitev.

Vrste galvanskih zaščit:

 • cinkanje v bobnih
 • cinkanje na obešalih
 • cink-nikljeva zlitina na obešalih
 • cink-nikljeva zlitina v bobnih
 • fosfatiranje v cink fosfatu
 • nikljanje v bobnih
 • kositrenje v bobnih
 • bakrenje v bobnih
 • kemično poliranje in pasiviranje bakra in bakrovih zlitin

CINKANJE V BOBNIH S PASIVACIJAMI BREZ Cr6+

 • dodatna zaščita cinkove prevleke z modro, debeloslojno ali rumeno pasivacijo, naknadna zaščita z lakiranjem.

Cinkanje na obešalih

 • dodatna zaščita cinkove prevleke z modro ali debeloslojno pasivacijo ali z rumenim kromatiranjem ali črnim kromatiranjem,
 • naknadna zaščita z lakiranjem, uporabna izmera kadi je 1800 X 1200 X 400 mm.

Cink-nikljeva zlitina na obešalih

LEGIRANA PREVLEKA CINK-NIKELJ Zn/Ni S ČRNO IN TRANSPARENTNO PASIVACIJO BREZ Cr 6+ V BOBNIH IN DODATNO ZAŠČITENA Z NAKNADNO ZAŠČITO NA OBEŠALIH.

Z nanašanjem Zn/Ni zlitine zadostimo najvišjim zahtevam za korozijsko in temperaturno obstojnost, predvsem v avtomobilski industriji. Z 12 do 15 % niklja v prevleki dosežemo visoko korozijsko zaščito za tehnične namene, ki jo priznavajo vsi evropski proizvajalci avtomobilov, in ščiti tudi pri temperaturnih obremenitvah do 160 °C ter ne povzroča kontaktne korozije v sklopu z aluminijem.

Cink-nikljeva zlitina v bobnih

LEGIRANA PREVLEKA CINK-NIKELJ Zn/Ni S ČRNO IN TRANSPARENTNO PASIVACIJO BREZ Cr 6+ V BOBNIH.
Z nanašanjem Zn/Ni zlitine zadostimo najvišjim zahtevam za korozijsko in temperaturno obstojnost, predvsem v avtomobilski industriji. Z 12 do 15 % niklja v prevleki dosežemo visoko korozijsko zaščito za tehnične namene, ki jo priznavajo vsi evropski proizvajalci avtomobilov, in ščiti tudi pri temperaturnih obremenitvah do 160 °C ter ne povzroča kontaktne korozije v sklopu z aluminijem.

Fosfatiranje v cink fosfatu

Fosfatiranje v cink fosfatu z ali brez naoljevanja v bobnih in na obešalih.

Bakrenje, nikljanje, kositrenje v bobnih

 • Nikljanje in kositrenje v 100 kg bobnih
 • Sistem Ni/Ni Ni/Sn ali sijajni kositer v 100 kg bobnih
 • Na galvanski liniji Cu, Ni, Sn v bobnih lahko obdelujemo kose v 30 ali 5-kg bobnih

Nanašanje “kombinirane”, večplastne galvanske zaščite

Kemično poliranje bakra ali medenine v bobnih

 • Postopek izvedemo z jedkanjem bakra in bakrovih zlitin, ki jih naknadno protioksidacijsko zaščitimo.

Uvajamo protioksidacijske zaščite brez prisotnosti 6-valentnega kroma.

Kakovost

Velik poudarek namenjamo kakovosti, zato z različnimi metodami nadzorujemo procesne in končne parametre. Pridobljen certifikat ISO/TS 16949 potrjuje visoko kakovost naših storitev. Obvladamo sestavo galvanskih kopeli na osnovi kvalitativne in kvantitativne analize, debelino in sestavo galvanskih prevlek merimo z rentgensko metodo.

Rentgenska naprava X-Ray MAXXI omogoča:

 • merjenje debelin vseh vrst galvanskih prevlek,
 • določanje vsebnosti niklja v legirani prevleki Zn/Ni in vsebnosti železa v legirani prevleki Zn/Fe,
 • kvantitativno analizo galvanskih kopeli,
 • določanje sestave medenine,
 • določanje sestave krom – nikljevih jekel.

Spektrafotometer CADAS 200 omogoča:

 • spektralno analizo anionov in kationov v galvanskih kopelih in odpadnih vodah.

Analizni laboratorij:

 • v njem opravljamo kvantitativne volumetrične analize vseh kopeli in odpadnih voda.

V akreditiranem laboratoriju:

 • z AAS-metodo določamo koncentracijo kationov, v slani megli po DIN 50021 SS testiramo galvanske prevleke na korozijsko obstojnost.

Okolje

Imamo integralno okoljevarstveno dovoljenje IPPC in z usposobljenimi kadri in sodobno tehnologijo izpolnjujemo najstrožje okoljsko-varstvene zahteve.

Podjetje Iskra ISD – Galvanika d.o.o. je uvedlo sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001.

Galerija proizvodov

Kontakti

Direktor
Mariana Karla Rebernik
E: mariana.karla.rebernik@iskra-isd.si 
T: +386 4 20 76 778

Prodaja
Sandra Šimic
E: sandra.simic@iskra-isd.si 
T: +386 30 703 707


Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija
T: +386 4 20 76 701, F: +386 4 20 76 708
Certifikati TÜV SÜD